Skip to main content

G-taekwondo

 

G-taekwondo staat als overkoepelende term voor alle handicapgroepen (sporters met een fysieke, een visuele, een verstandelijke, een psychische of een auditieve beperking) die taekwondo beoefenen.

Onder personen met een beperking verstaan we personen met langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan de samenleving en meer bepaald de sportparticipatie. Daarbij wordt er de volgende indeling gemaakt:

 • FYS = personen met een motorische, lichamelijke of fysieke beperking
 • VE = personen met een verstandelijke beperking (vb. syndroom van Down)
 • VI = personen met een zintuiglijke, visuele beperking (blinden of slechtzienden)
 • AU = personen met een zintuiglijke, auditieve beperking (doven of slechthorenden)
 • PSY = personen met een psychische kwetsbaarheid (vb. depressie, verslaving…)
 • ASS = personen met een autismespectrumstoornis

Algemeen

De positieve gezondheidseffecten van sport en bewegen kunnen niet voldoende onderstreept worden: een betere conditie, meer sociale contacten, een zinvolle vrijetijdsbesteding, de ontwikkeling van een talent, een gezonde uitlaatklep, meer welzijn ...

Parantee-Psylos, de unisportfederatie voor personen met een beperking en Taekwondo Vlaanderen willen de handen in elkaar slaan en zoveel mogelijk mensen met een beperking aanzetten tot bewegen.    

Om de G-sportparticipatie te verhogen willen we inzetten op het uitbreiden van het G-sportaanbod in verschillende organisatievormen en de toegangsdrempel tot de sportclub verlagen door een clubondersteuning op maat te bieden.

De doelstelling van het integratieproject is het sportaanbod voor personen met een beperking te verruimen zodat elke sporter met een beperking kan kiezen waar en hoe hij/zij gaat sporten: in een handicapspecifieke club of in een reguliere club met een G-werking.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het volledig geïntegreerd sporten, waarbij mensen met en zonder handicap sporten met en tegen elkaar (inclusief sporten) en het sporten van mensen met een handicap in een apart team of werking binnen de club, in een zogenaamde G-werking (exclusief sporten).

Clubondersteuning

Clubs die hun deuren openstellen voor sporters met een beperking kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de eigen federatie alsook op extra ondersteuning vanuit Parantee-Psylos vzw, met name voor info, know how en promotie.

Financiële ondersteuning

Sport Vlaanderen voorziet financiële ondersteuning voor deze verschillende initiatieven:

 1. Opstartende sportclubwerking
 2. Duurzame sportclubwerking
 3. Internationale G-sportevenementen
 4. Laagdrempelige G-sportevenementen

G-sport Vlaanderen voorziet financiële ondersteuning voor deze initiatieven:

 1. Aangepaste sportmaterialen

De concrete subsidiereglementen en aanvraagformulieren kan u vinden op https://www.sport.vlaanderen/gsport (helemaal tot onderaan scrollen).

Opleiding & bijscholing

Andere relevante opleidingen en bijscholingen m.b.t. G-sport vind je steeds terug op de website van Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen.

Scheidsrechters/officials die geïnteresseerd zijn in een opleiding van een G-sporttak (zelfs internationaal) kunnen steeds contact opnemen via info@parantee-psylos.be.

Classificatie

Dit is de screening die competitiesporters met een handicap doorlopen om in een bepaalde competitieklasse ingedeeld te worden. Deze indeling gebeurt in de eerste plaats op basis van de handicap en daarna op basis van de functionele mogelijkheden van de sporter.

Door individuele sporters of teams met hetzelfde functioneel potentieel met elkaar in competitie te laten treden (in dezelfde competitieklasse) ontstaan er eerlijke competities en gelijke sportkansen voor alle deelnemers.

Om het principe van classificatie eenvoudig te duiden heeft Parantee-Psylos de animatieprent ‘Classificatie? Da’s klasse!’ laten maken. Het filmpje en alle andere informatie kan je hier terugvinden.

Vragen over classificatie? Dan kan je steeds contact opnemen met classificatie@parantee-psylos.be

Binnen taekwondo heb je verschillende categorieën (gebaseerd op die classificatie). Namelijk:

Poomsae:
 • P10 (Visuele beperking)
 • P20 (Mentale beperking)
 • P30 (Fysieke beperking)
 • P50 (W/C-klasse)
 • P60 (Auditieve beperking)
 • P70 (dwerggroei)
Kyorugi:
 • K40 (amputatie of verlamming van een ledemaat (of meerdere)/beperkte ROM)
 • K60 (auditieve beperking)

 

Heb je nog vragen, wens je ook een G-sportwerking op te starten binnen je club? Of heeft jouw club reeds een aantal leden met een beperking en wil je dit verder uitbouwen?

Laat het ons weten. Wij helpen je graag verder!