Skip to main content

Commissies

Tuchtcommissie (TC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Behandelt klachten van leden van de federatie over leden of activiteiten van de federatie volgens een autonoom rechtssysteem
 • Waakt over het tuchtreglement

Leden:  mevr. Kathleen Meirens (voorzitter), dhr. Karel Decatelle, dhr. Jonathan Himpe, dhr. Arno Stubbe, dhr. Wim Wagemakers en dhr. Frederic Wilkin

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Nele Schouterden

 

Commissie Scheidsrechterszaken Kyorugi (CSZ)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Opleiden van scheidsrechters kyorugi
 • Zorgen voor aanwezigheid van voldoende scheidsrechters op TKDV-wedstrijden
 • Zorgen voor een afvaardiging van scheidsrechters op internationale wedstrijden

Leden: dhr. Kourosh Mohammadi Moaf, dhr. David Beckers, dhr. Nejad Mortazavi Fariborz, mevr. Jana Roelants

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr.  Nele Schouterden

 

Dancollege (DC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Formuleren van adviezen omtrent het dan- en poompromotiereglement
 • Begeleiden van kandidaten tijdens danstages/workshops
 • Formuleren van duidelijke exameneisen naar de kandidaten en clubtrainers
 • Organiseren van danstages/workshops en danexamen

Leden: dhr. Louis Michez, mevr. Vera Moens, dhr. Erik Baert, dhr. Saïd Boucham, dhr. René Vivet, dhr. Ludo Sempels, dhr. Karel Decatelle, dhr. Eddy Collier, dhr. Chris Thoen en dhr. Pieter Meuleman

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Annelies Van Hoofstat

 

Hanmadangcommissie (HaC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Organiseren van bijscholingen, infosessies en wedstrijden Hanmadang
 • Opleiden van scheidsrechters

Leden: dhr. Chris Thoen, dhr. Erik Baert en dhr. Marc Raymaekers

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Nele Schouterden en Mevr. Annelies Van Hoofstat

 

Hosinsulcommissie (HoC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Organiseren van bijscholingen Hosinsul
 • Lesgeven op de TKDV-trainingen
 • Hosinsul op de kaart zetten

Leden: dhr. Chris Thoen, dhr. Erik Baert en dhr. Karel Decatelle

 

Marketing commissie (MC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Opstellen van sponsordossiers
 • Ontwerpen van promotiemateriaal
 • Promoten en communicatie van projecten TKDV
 • Redactie federatieblad "Taekwondo Contact"

Leden: dhr. Jeffrey Excelmans

Ondersteuning vanuit de federatie: dhr. Frederik Baeten, mevr. Annelies Van Hoofstat

 

Medische en ethische commissie (MEC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Informeren van clubs omtrent het medisch verantwoord sporten
 • Adviseren federatie omtrent medische aspecten van sport in het algemeen en Taekwondo in het bijzonder

Leden: Dr. Rita Van Ginderdeuren en dhr. David Beckers

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Nele Schouterden en mevr. Annelies Van Hoofstat

 

Pedagogische commissie (PC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Samenwerken met Vlaamse Trainersschool
 • Uitwerken van opleidingsstramienen sporttechnische kaderopleidingen
 • Formuleren van pedagogische trainingstips aan de clubs

Leden: dhr. Chris Thoen, dhr. Wannes Van Dooren, dhr. Wim Dehasque en dhr. Fariborz Nejad Mortazavi

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Nele Schouterden

 

Poomsaewerkingscommissie (PWC)

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Scouten van talentvolle atleten (cadetten, junioren en senioren 1)
 • Optimaal begeleiden van talentvolle atleten (cadetten, junioren en senioren1)
 • Afvaardiging delegatie naar EK/WK
 • Opleiden van scheidsrechters poomsae
 • Zorgen voor aanwezigheid van voldoende scheidsrechters op TKDV-wedstrijden
 • Zorgen voor een afvaardiging van scheidsrechters op internationale wedstrijden

Leden: dhr. Louis Michez, mevr. Vera Moens, dhr. René Vivet, dhr. Dirk Smets, dhr. Chris Thoen, dhr. Mustapha Moutarazak en dhr. Marc Raymaekers

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Annelies Van Hoofstat

 

Sporttechnische commissie (STC)

Taken en verantwoordelijkheden: 
 • Opvolging van het beleidsplan voor de sporttechnische zaken waaronder: behandelen van sporttechnische vragen die van de clubs, provinciale afdelingen of het bestuur komen
  • Opmaak van een draaiboek voor de organisatie van een interclub
  • Plannen en organiseren van trainingssessies
  • Opmaak van een kwaliteitslabel
  • Evaluatie van het kupgradenprogramma

Leden: dhr. Benny Nuyens en dhr. Pieter Meuleman 

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Annelies Van Hoofstat, mevr. Nele Schouterden

 

Topsportcommissie (TSC)

Taken en verantwoordelijkheden: 
 • Het opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse beleidsplan  en het jaarlijkse actieplan Topsport bij het bestuur van Taekwondo Vlaanderen
 • Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het betreffende beleids- en actieplan. 

Leden: mevr. Laurence Rase, dhr. Filip Verherstaeten en dhr. Johan Alles