Skip to main content

Dangradenwerking

Danexamen bij de federatie

Het ultieme doel van zeer veel taekwondoïn, is het behalen van de zwarte gordel. Hiervoor organiseert Taekwondo Vlaanderen tweemaal per jaar een danexamen, eind mei en eind november. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ga je voor een 'DAN-graad'. Ben je jonger dan 15 jaar? Ook dan kan je al deelnemen aan het danexamen, maar dan behaal je een 'POOM-graad'. Tussen de verschillende graden zijn er specifieke wachttijden voordat je examen kan afleggen voor een volgende graad.

Het examen wordt afgelegd voor een jury, bestaande uit leden van het dancollege. Zij beoordelen het examen op basis van de vereisten bepaald in het danexamenreglement (zie onder). Dit reglement werd opgesteld conform het Kukkiwon reglement. Dit is de hoogste en officieel erkende instantie voor het afleggen van danexamens in Korea. Personen die hun achtste DAN of negende DAN willen behalen, zijn verplicht om naar Zuid-Korea te gaan en hun examen af te leggen in Kukkiwon, de 'World Taekwondo Headquarters'.

Workshops

Om je optimaal te kunnen voorbereiden op het danexamen, worden voor elk examen workshops georganiseerd rond elk onderdeel van taekwondo: kyorugi, poomsae en special techniques. Deze workshops worden gecombineerd met de TKDV-trainingen. Op zich blijven het twee aparte zaken, maar beide zullen op 1 dag plaatsvinden, zonder dat ingeboet wordt aan kwaliteit en persoonlijke begeleiding voor de kandidaat van een danexamen. De workshops zullen telkens 1 uur duren, waarna men kan doorschuiven naar een andere workshop - of TKDV-training - of men blijft gewoon bij dezelfde workshop het volgende uur. 

Praktisch
 1. De workshops starten stipt om 10u - Gelieve dus ten laatste tegen 9u45 aanwezig te zijn helemaal achteraan in de omnisporthal voor de gezamenlijke opwarming.
 2. Kandidaten voor het danexamen zijn zelf verantwoordelijk om hun aanwezigheden op de workshops te bewijzen adhv dit formulier. Print het document uit en laat dit ondertekenen na afloop van de training door degene die de training heeft gegeven (dit moet iemand van het dancollege zijn). Het is belangrijk dat je dus in de juiste groep meetraint (groep voor de workshops voor het danexamen en niet voor de TKDV-training - dit wordt aangekondigd na de opwarming). Enkel als je deelneemt aan het eerstvolgende danexamen dien je dit document te laten ondertekenen. Dit formulier dient ten laatste 5 werkdagen voor het danexamen naar het secretariaat verstuurd te worden per mail of per post: recreatie@taekwondo.be | Taekwondo Vlaanderen, H. Van Veldekesingel 150/73, 3500 Hasselt.
 3. Voor het onderdeel kyorugi dient men eigen beschermingsmateriaal mee te brengen.
 4. Trainers verzamelen op voorhand de lidboekjes van hun clubleden en geven deze af voor de opwarming start. Na de training kan men deze terug ophalen.
 5. Locatie: Sporthal Heiveld, Dreefvelden 1, Sint-Katelijne-Waver.

 Op onze kalender kan je terugvinden waar en wanneer deze workshops plaatsvinden. Deelname is gratis voor alle TKDV-leden.

Danexamenreglement

Het volledige danexamenreglement vind je hier (laatste versie: 07/12/2018). Hierin worden de vereisten per graad beschreven, info omtrent het inschrijven, het theorie-examen ... Dit reglement geldt eveneens als richtlijn voor de hoofdtrainers die zelf danexamens afnemen in hun club.

 

Danexamen in de club

Alle Taekwondo Vlaanderen leden zijn verplicht hun danexamen af te leggen voor het Dancollege van Taekwondo Vlaanderen met uitzondering van:

 1. Leden van een club dewelke zelf examens mag afnemen. 
  Voorwaarden:
  -  de hoofdtrainer beschikt over minimum vierde dan;
  -  de hoofdtrainer en de club worden erkend door Kukkiwon;
  -  de hoofdtrainer neemt enkel en alleen examen af van de eigen clubleden.
 2. Leden die in Kukkiwon examen wensen af te leggen van eender welke graad. Indien men in Zuid-Korea bij een andere instantie of trainer wil examen afleggen, kan dit enkel mits voorafgaande verwittiging aan en goedkeuring door het dancollege, later bekrachtigd door het bestuur van Taekwondo Vlaanderen vzw.
 3. Leden die een jump-up promotion test wensen af te leggen in Kukkiwon.
 4. Leden die voor 8ste of 9de dan wensen examen af te leggen in Kukkiwon.

Hoofdtrainers die zelf danexamens in de club organiseren worden geadviseerd om zich op regelmatige basis bij te scholen op de workshops die georganiseerd worden door Taekwondo Vlaanderen (zie boven). 

De behaalde graden in de club kunnen erkend worden door Taekwondo Vlaanderen, mits voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden. Hiervoor dient de hoofdtrainer een aanvraag in via deze link. Men bezorgt aansluitend een kopie van het diploma aan recreatie@taekwondo.be. Taekwondo Vlaanderen clubs die zelf danexamens afnemen betalen een jaarlijkse bijdrage van 50 euro aan Taekwondo Vlaanderen (ingang: 1/1/2018). 

Hoofdtrainers die graag verlost worden van de administratieve rompslomp die komt kijken bij het aanvragen van de diploma's bij Kukkiwon, kunnen dit voortaan aan Taekwondo Vlaanderen overlaten. Deze aanvragen worden gebundeld en zullen tweemaal per jaar ingediend worden bij Kukkiwon. De periode hiervoor valt samen met het danexamen dat door Taekwondo Vlaanderen georganiseerd wordt: dit is normaal gezien steeds eind mei en eind november, zie kalender. De volledige aanvraag (en betaling) moet ingediend worden vóór dit Taekwondo Vlaanderen danexamen via deze link.

 

Nog vragen? Neem contact op met het secretariaat: Annelies Van Hoofstat | recreatie@taekwondo.be | 011/87.09.19